Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nye digte (1841)

MARIE
End seer jeg Støvet i Rytterens Fjed,
End hører jeg fjernt Galoppen.