Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

POMONA
I Solens Glands jeg aabner dig mit Hegn.
(De gaae.) Vexelsang mellem Nattens og Mørkets Aander.