Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

PEER
(til Poul). De tale vel meget i høie Toner.
148