Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

MADS
Min Bedstefa'er taler som en Philosoph.