Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

HANS
Den Dreng er dog af et eget Stof,
Han kjender endog Philosophie.