Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

METTE
Ja, bedste Mand, det er ret fatalt.
Men, Jens, maaskee har du din i Lommen?