Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

HANS
Saa maae vi laane hos fremmede Mænd,
Og love dem, de skal faaer. den igjen.
Mon ikke der findes en hos Jeppe.
Eller ogsaa hos Christen?