Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

MAREN
Nei nei! han har ikke skiftet dem alle.