Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

CHOR
Til Værket! Velan!
Kom, Krigsraad! Og var du endog Baron ....