Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

FØRSTE NØDDEKNÆKKER
Jeg takker! Deeltagelse gjør saa godt;
Fik vi dog Ønsket bevilget blot!