Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

FØRSTE NØDDEKNÆKKER
Forsaavidt som Tingen paa os beroer,
Er intet til Hinder, Æren er stor, 172
Vi skal ham gjerne recommandere,
Men Pomona raader for Det, som for Mere.