Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

HANS
Jeg mærker, han er bestemt derpaa,
Lad ham faae sin Villie da, lad gaae!