Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

MAREN
Forsørget alt i saa ung en Alder!
Det skulde jeg troe, man Lykke kalder.