Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

FØRSTE NØDDEKNÆKKER
Men jeg har alt sagt Dem, at Kosten er daarlig
Og Fortjenesten liden.