Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

FØRSTE SATYR
Vil I holde jeres Mund!
Bifaldsyttring er forbuden, Mishagsyttring ligesaa.