Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Nøddeknækkerne. Et satyrspil (1845)

CHOR AF NATTENS AANDER
Nattens Tanker kun vaage.