Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

CONRAD
(fører Julius hen mod Fogel).

Maa jeg gjøre dig bekjendt med Hr. General-Krigscommissair Fogel, min Onkel paa mødrene Side, Eier af denne Herregaard. For Kortheds Skyld kalder man ham blot Hr. General. Naa, hvorfor bukker du ikke? Det er da det Mindste, du kan gjøre, naar du bliver forestillet for en General.