Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

CONRAD
(trækker Julius frem, som har staaet undseelig i en Krog).

Ikke sandt, kjære Onkel, De har ikke Noget imod, at jeg bringer Dem en Ven, som jeg efter flere Aars Adskillelse idag traf her i Skoven. Det er Hr. Julius Hermansen; vi læste til juridisk Examen hos samme Manuducteur. Nu er han Cancellist og følgelig paa Veien til at gjøre en glimrende Lykke.