Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JULIUS

Hr. General! jeg haaber, at De ikke anseer mig for paatrængende. Deres Søstersøn vilde paa ingen Maade slippe mig.