Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

FOGEL

Min Herre, De er mig hjertelig velkommen, og det glæder mig at gjøre Deres Bekjendtskab. Det er forresten en egen Maade, hvorpaa De er bleven introduceret.