Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JULIUS

Jeg beder om Forladelse, Frøken, jeg er Candidat, det er en Forskjel.