Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

VILHELMINE

Min Gud! hvilken Enthusiasme! Men hvoraf veed De, at hun er deilig? Kjender De hende da?