Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JULIUS

Ja og Nei! (Med et Blik paa Vilhelmine) . Jeg seer hende staae for mine Øine.