Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JULIUS

Du gjør mig Samvittigheds-Spørgsmaal; men Saameget vil jeg bekjende, at den første er hun ikke.