Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

VILHELMINE

Maaskee; men een Svale gjør ingen Sommer.