Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JFR. BLAK

Da kjender den fremmede Herre det dog ikke.