Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

JFR. BLAK
(idet hun gaaer med Julius).

Seer De, det var hos en Greve, hvor jeg var i Condition. De maa nu vide, at Greven var en Mand, som var i høi Grad ....

(De ere imidlertid komne udenfor, og man hører ikke mere).