Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Valgerda. Lystspil i to acter

VILHELMINE

Nu vel, min Ven, saa tro da, at jeg ogsaa i andre Henseender har et skarpt Blik og en sikker og rigtig Dom, og at jeg derfor stedse vil foretrække dig for enhver Anden.