Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Mindre digte

Om den virkelige "Valgerda", den da 20-aarige Lærerinde Marie Arnesen, se Kvinden og Samfundet VII p. 143 -52; desuden henvises til Johs. Steenstrup: Den danske Kvindes Historie II p. 62-66 og P. Lauridsen: Da Sønder-Jylland vaagnede VII p. 70-71. Af Brevudtalelser i Anledning af Arndt henvises yderligere til: Brev fra N. F. S. Grundtvig 27/2 1845 til H. N. Clausen (Breve fra og til N. F. S. Grundtvig II p. 437), fra B. S. Ingemann 22/3 1845 til N. F. S. Grundtvig og dennes Svar (Grundtvig og Ingemann p. 277 og 280), fra C. Flor 26/3 1845 til P. C. Koch (P. Lauridsen: Da Sønderjylland vaagnede VIII p. 75).