Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

CONSTANCE

Jeg beder Dem, Herr Zierlich, det er jo ikke min Fødselsdag.