Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

CONSTANCE
(forskrækket.)

Hvad seer jeg! en Mimosa!