Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

CONSTANCE

O ingenlunde! Seer De, naar jeg rører den med min Finger, saa trækker den sine Blade sammen. Det er en Blomst, som har Følelse.