Heiberg, Johan Ludvig Uddrag fra Aprilsnarrene eller intriguen i skolen. Vaudeville

TRINE

Lille Pige? Og saadanne Ting? Jeg er over tolv Aar. Og hvad saadanne Ting angaaer, saa har man Anelser ....