Andersen, H. C. Uddrag fra I Sverrig

Stegers(ets): køkken. - Braavigen: Bråviken, fjord fra Østersøen ind til Norrköping. - æsket: udfordret. Sagnet om Bråvallaslaget er gengivet i det norske Bråvallakvad. - Harald Hildetand: da. sagnkonge fra 6. el. 169 7. årh. - Straadøden: at dø i sengehalmen af sygdom eller alderdom. - Marathon: slagpladsen for grækernes sejr over perserne 490 f.Kr. - Bane: drabsmand. - Svithiot: skal være Svithiod, gammelnordisk benævnelse for den østlige del af Mellemsverige. - saa: sådan. - Idræt: bedrift.