Andersen, H. C. Uddrag fra I Sverrig

Bystrøm(s): den sv. billedhugger Johan Niklas Byström (1783-1848), som Andersen havde truffet i Rom 1833. - Casa santa: helligt hus. - Hero: i den antikke digtning var H. præstinde ved Afroditetemplet i Sestos ved Hellespont. Hun blev elsket af Leander fra Abydos på den modsatte side af strædet, og da de ikke måtte få hinanden, svømmede han om natten over sundet, vejledt af hendes lampe. Men en stormfuld nat slukkedes lampen, og han druknede. Hun styrtede sig da fortvivlet i havet. - Bellman(s): sv. digter (1740-95). Buste af Byström 1829. - anakreontiske: den gr. lyriker Anakreon (6. årh. f.Kr.) hyldede vin og elskov i sine digte. - Bolle: puncheskål. - Movitz: bellmansk figur. - probere(r): prøve. - Oberon(s): alfekonge i gammelfr. digtning. - Ulla (...) Mutter paa Tuppen: bellmanske figurer. - hej (...) aska: frit efter Fredman Epistlar no. 1 af Bellman. - Tenier(s): den flamske genremaler David T. (1610-90).