Andersen, H. C. Uddrag fra I Sverrig

Hakon Jarl: udg. 1807. - Palnatoke: udg. 1809. - Codex argenteus: (lat.) sølvhåndskrift. - de la Gardie(s): Magnus de la G. (1622-86), sv. statsmand og mæcen. - Thunberg(s): Carl Peter T. (1743-1822), botaniker, berejste Japan i 1790'erne. - Danmark(s): navn på sogn i Uppland, hvis kirke efter traditionen blev opført for byttet fra den danske hær efter Henrik Skadelaars søn Magnus' nederlag 1160. - Carl Johan: Karl XIV Johan (1763-1844), opr. Bernadotte, sv.-no. konge fra 1810.