Andersen, H. C. Uddrag fra I Sverrig

»Nyckel-Harpen«: nøgleharpe, hvis strenge forkortes ved hjælp af et på halsen anbragt klaviatur. - »Bockhornet«: bukkehornet. - Danskens Herredømme: unionstiden 1389-1521. - Carl den Tiende: Karl X Gustaf i svenskekrigen 1657-60. - Margareta: Margrete I. - Erik af Pommern: konge 1389-1439. - Swenska Folkets sago-Häfder: af Afzelius, se 173 n.t.s. 10. - Geßler: kendt fra sagnkredsen omkring Wilhelm Tell.