Andersen, H. C. Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

25-33 Flaskehalsen: FKal 1858. Initial og 3 ill. af Vilh. Pedersen = A.
98-100 Klokkedybet: FKal 1857. Initial og 2 ill.: MU I 179-82.
140-41 Et stykke Perlesnor: FKal 1857. Initial, 5 topografiske ill. og kortskitse af Sigersted-egnen: MU I 171-78.
152-58 Barnet i Graven: Nya nordiska dikter och skildringar, utg. och förl. av Axel Kullberg, Stockholm 1859.