Andersen, H. C. IV: 1861-66

IV: 1861-66

13-29 Metalsvinet: En Digters Bazar, 1842.
30-42 Venskabs-Pagten: sst.
43-45 En Rose fra Homers Grav: sst.
46-49 Bedstemoder: Freia. Nordisk Album for Poesi og Kunst, red. af Carl Borgaard, 1845 m. titel En Historie.
50-51 Fugl Phønix: Den nye Børneven. Ill. Tidsskrift for Børn, udg. af Julius Chr. Gerson, 1850 og I Sverrig, 1851.
52-56 En Historie: I Sverrig, 1851.
57-58 Den stumme Bog: sst.
59-62 »Ærens Tornevei«: FKal 1856. Initial (af NG?) og 1 ill. af Vilh. Pedersen, denne = A.
63-66 Jødepigen: FKal 1856. Initial, 2 ill. og slutvignet af Vilh. Pedersen, ill. = A, slutvignet og Helligånds duen gengivet i Erik Dal: Vilhelm Pedersens illustrationer i Folkekalender for Danmark 1853-59, 1977, s. 70.
87-100 De Viises Steen: FKal 1859. 6 ill. af Vilh. Pedersen = A.
14 163-65 Sommerfuglen: FKal 1861. Anonym vignet.
198-201 Sølvskillingen: FKal 1862. 2 ill. sign. O[tto] B[ache]: DAI s. 53 og MU I 189-93.
202-07 Bispen paa Børglum og hans Frænde: Illustreret Tidende 27.1.1861 (2. bd. nr. 70). III. af Børglum Kloster.
246-49 Flyttedagen: Illustreret Tidende 12.2.1860 (1. bd. nr. 20). 250-53 Sommergjækken: FKal 1863. 2 ill. af Otto Bache: MU I 195-98.