Andersen, H. C. Udenlandske førstetryk

Udenlandske førstetryk

forud for danske udgaver er talrige; deres formål var at beskytte den autoriserede forlægger mod piratoversættelser af danske førstetryk.

Det eneste tyske exempel er Den gamle Kirkeklokke, der som oplyst i undertitlen er skrevet til Schiller-Album 1861, se ndf.

I England er fem af de syv eventyr i A Christmas Greeting to my English Friends, 1848, og to eventyr i A Poet's Day Dreams, 1853, førstetryk, se Elias Bredsdorff: H. C. Andersen og England, 1954, især s. 621-22, og ndf. s. 120, 159 og 166.

I USA trykte Horace Scudder, delvis i egen oversættelse, bl.a. 15 eventyr i The Riverside Magazine for Young People 1867-70, deriblandt Herrebladene, samt Danish Fairy Tales and Stories. 11 af disse 16 texter var førstetryk, og 8 var ledsaget af illustrationer tegnet af M. L. Stone og xylograferet af Hanley. De gengives her i c. 60% størrelse. Uillustrerede var Lykken kan ligge i en Pind, Hvad man kan hitte paa og Hvad Tidselen oplevede.

Se om USA ndf. s. 339-358 passim, 384 og 386 samt Erik Dal: H. C. Andersen's Tales and America, Scandinavian Studies XL 1968 1-25. Illustrationen til Oldefa'er er også gengivet DAI 39.

16

17

18