Andersen, H. C. Hvad hele Familien sagde

Hvad hele Familien sagde

Hvad hele Familien sagde tryktes første gang under titlen Hvad den hele Familie sagde i For Romantik og Historie, udg. af H.P.Holst, 5.Bind 1871, der udkom september 1870.

Om eventyret skriver A i Bemærkninger, at det tildels hører til det selvoplevede (28). Hvortil A præcist sigter vides ikke, men inspirationen hænger sandsynligvis sammen med Clara Andersens skuespil Grøns Fødselsdag (jvf. Maries fødselsdag) og spekulationer over zoologen Jonas Collin d.y. (1840-1905), der havde svært ved at finde sig til rette med livet, jvf. Dagbøger 20.3.1870: »I Theatret »Hr Grøns Fødselsdag« første Gang [...] Tænkt meget paa Jonas og hans Fremtid. Skrevet: Hvad Familien sagde« (VIII 346). 24.3. skriver A, der på dette tidspunkt havde lånt familien Melchiors lejlighed på Højbro Plads 21, til fru Melchior i Algier: »Jeg har skrevet en lille Historie: Livet er det dejligste Eventyr, det er skrevet ved Deres Bord, i Deres Stue, i det jeg ret følte det Livsens Solskin, Vennerne forunde mig. Solen selv skinnede ude fra ind i Stuen, og Deres og Deres Mands Billeder saae mildt ned til mig« (Reumert 146, jvf. ib. 150). 25.3. hedder det så i Dagbøger: »Tabt min Historie: Hvad hele Familien sagde. Foræret Jonas Collin Billet til Hr Grøns Fødselsdag og var der 361 til en stor Deel af Stykket« (VIII 347). Hvad A mener med, at han har tabt historien, vides ikke; sml. indl. til Hvad gamle Johanne fortalte ndf. s. 367.

Motivet med livet som det dejligste eventyr er endnu en variation over A.s hovedtema - jvf. titlerne MeE og MLE.

154.4 den lille Maries] opkaldt efter Marie Henriques (1866-1944), datter af A.s venner Martin og Therese Henriques. - 16 Gudfader] A.s alter ego. - 23 Velocipede] cykel med lige stort for- og baghjul og med pedaler på forhjuls akslen, der anvendtes i årene omkring 1870.

155.1-2 Opdagelser i det indre Afrika] en hentydning til David Livingstones (1813-73) ekspeditioner til Afrika. - 8 rystet Barnet af Ærmet] dvs. børnene var flyttet hjemmefra.

156.10 ihvor stor Du voxer] hvor stor, gammel du end bliver. - 24 Livet er det deiligste Eventyr] jvf. C.G.Carus (1779-1868), livlæge hos kongen af Sachsen, i Album 2.3.1846: »Das wunderbarste Mährchen ist das Leben des Menschen seibst« (35). A brugte siden ofte selv Carus' ord på stambogsblade.