Andersen, H. C. [Temperamenterne]

[Temperamenterne]

Ikke tidligere trykt, men benyttet i eventyrkomedien Hyldemoer (1851), jvf. Jørn Langsted: H.G.Andersens »Hyldemoer«, 1851 i:

A-iana 2rk. VI 234-262 (specielt 245ff).

233.15 side] vide.

235.28 chemiske Svovlstikker] blev opfundet i 1830'erne.