Andersen, H. C. H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Vor gamle Skolemester

Ikke tidligere trykt.

Om eventyrets tilblivelse kendes kun et notat i Dagbøger 25.7.1868: »Fik om Aftenen Idee til den nye Samson« (VII 105). k er iøvrigt trykt 384 i A-iana 3 rk. I 376-379. Eventyret blev aldrig trykt, men indgik i omarbejdet form i Kometen (V 126ff).

245.4-5Skolemesters Have ... Landkort] se n.t. V 128.12-13. - 11Postamenter] se n.t. V 128.19. - 11St.Knud med Lindormen] se n.t. V 128.19. - 12Absalon] se n.t. III 144.20. - 16ff. se n.t. V 127.30-32.

246.6Bidfiai] se n.t. IV 115.1-2. - 8ff. se n.t. V 127.33ff. - 8Vilhelm Tell] se n.t. IV 134.23. - 13Palnatoke] se n.t. V 128.2. - 15-17Og meer ... Ægypten], se n.t. V 128.4-6. - 23Parabelen ... David] jvf. 2. Samuelsbog 12.1-23.

29ff. Jvf. Dommerbogen 13-16. - 36Fremtids Musik] se n.t. IV 113.3.