Andersen, H. C. Uddrag fra H.C. Andersens Eventyr bd. VII kritisk udg. efter de originale eventyrhæfter med varianter ved Erik Dal

Laage-Petersen, Holger, grosserer, H.C.A.-samler. II 15 125 153 276 317. IV 9 12 259. V 46 123 136. VII 114 202 212.