Andersen, H. C. Uddrag fra Hvad Tidselen oplevede

Og han hentede den smukkeste og stak sine Fingre, som om det var den skarpeste Rosentjørn, den groede paa.