Andersen, H. C. Uddrag fra Hvad Tidselen oplevede

De unge Grantræer i Skoven begyndte at faae Julelængsel, men der var lang Tid til Julen.