Andersen, H. C. Uddrag fra Hvad Tidselen oplevede

»Deilig er den jo!« sagde hun. »En saadan maa skæres ind i Rammen omkring vort Billed!«