Andersen, H. C. Uddrag fra Hvad Tidselen oplevede

Og Luften bar Talen ud, vidt om.