Andersen, H. C. Uddrag fra Loppen og Professoren

Hans stadige Tanke var at faae sig en Luftballon og gaae tilveirs med sin lille Kone, men de havde endnu ikke Midlerne.