Andersen, H. C. Uddrag fra Nye Eventyr og Historier. Tredie Række. Første Samling. 1872